Privacyverklaring

admin

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring van Movemat (hierna Movemat) VOF zorgvuldig te lezen. Movemat is statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66572223. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@movemat.nl.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Movemat omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12-06-2017

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens kunnen onder meer gebruikt worden voor het registreren, verwerken en versturen van uw bestelling. Bij het bestelformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Via het bestelformulier wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. Daarnaast worden via Google Analytics uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn.

Doorgifte aan bewerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke. Zonder expliciete toestemming van u zal verantwoordelijke uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor directe marketing doeleinden. Wel zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Het kan zijn dat onze website links bevat naar websites van derden. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Movemat. Indien u besluit om de per link verbonden websites van derden te bezoeken, dient u de privacyverklaring van de betreffende websites te bestuderen. Wij staan niet in voor de inhoud van de per link verbonden websites van derden en staan niet in voor de inhoud of de juistheid van materiaal dat op de websites van deze vermeld derden staat.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@movemat.nl.
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan i