Disclaimer

admin

Movemat VOF, met KvK-nummer 66572223, hierna ‘Movemat’ wilt u hartelijk welkom heten op www.movemat.nl ( “website” ). Door onze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Movemat kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar u gebruikt onze website op eigen risico. Movemat zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn. Movemat is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die u op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Movemat tot stand komen.
Indien u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@movemat.nl. U mag onze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. Movemat behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@movemat.nl aan ons vragen. Mocht het zo zijn dat we per abuis uw auteursrecht geschonden hebben door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het ons weten via info@movemat.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, verwijderen we dan direct van de website, zonder dat wij verplicht zijn tot enige schadevergoeding.